Välkommen !

Vi är ett bolag som är specialiserat på reglerna kring nya alkohollagen samt serveringstillstånd

Ifall du har problem med att förstå alkohollagstiftningen har du kommit helt rätt.

Vi vänder oss både till kommunens alkoholhandläggare och till krögare med utbildningar.

Alkoholhandläggare erbjuder vi tre utbildningar som kommer att underlätta arbetet.

Alkohollagen kräver att den som söker serveringstillstånd har kunskap om alkohollagen därför erbjuder vi både lärarledd utbilning óch en webbutbildning.

Alkoholtillståndsregler kan vara kluriga att förstå, vilket innebär för den som arbetar med att utreda en ansökan om serveringstillstånd eller den som söker serveringstillstånd måste förstå innebörden av alkohollagen.

Den som ansöker om serveringstillstånd behöver genomföra ett kunskapsprov i alkohollagen. Detta kunskapsprov har visat sig vara svårare än vad många från början trodde det skulle vara.

 

 

 

 

TILLSTÅNDSKURS

Skall du söka serveringstillstånd kommer kommunen kräva att du klarar ett kunskapsprov. Statestiken visar att 50-60% klarar provet vid första tillfället. Vår erfarenhet är att den som väljer att gå en två dagars Tillståndsutbildning kommer att kunna klara kunskapsprovet redan vid första tillfället. Kursen leds av en erfaren kursledare som ger dig möjlighet att fråga och diskutera alkohollagens olika bestämmelser. Här får du träffa andra kursdeltagare och ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

Chansa inte - anmäl dig.

ANMÄLAN TILLSTÅNDSKURS

KURSER FÖR KOMMUNENS ALKOHOLHANDLÄGGARE

Skall du arbeta som alkoholhandläggare erbjuder Niagarautbildning tre kurser som ger dig en bra grund att stå på.

Vi erbjuder tre kurser där du på kurs 1 Handläggarkurs får lära dig alkohollagen från grunden.

I kurs 2 Tillsynskurs går vi igenom hur man kan arbeta med en bra tillsyn.

I kurs 3 Ekonomikurs lär vi ut om de ekonomiska frågor vi har att hantera både vid ansökan och tillsyn. 

HANDLÄGGARKURSER

                                                                       

MÅTTFULLHET I MARKNADSFÖRING

 

Nu är det dax. Niagarautbildning AB kan nu i samarbete med Alkoholgranskningsmannen erbjuda kommunerna en seminariedag om markandsföring av alkohol på krogen.

LÄS MER OM VÅRA SEMINARIER

 

 

 

WEBBUTBILDNINGAR

TILLSTÅNDSKURS

Här är kursen i alkohollagen för dig som inte har tid eller möjlighet att gå våra lärarledda kurser i alkohollagen.

En kurs som ger dig de kunskaper som behövs för att ansöka om ett serveringstillstånd. Denna kurs finns nu som alternativ med möjlighet att studera hemma.

Den interaktiva kursen är uppbyggd så att du kan studera alkohollagens regler och föreskrifter. Detta kan du göra i din egen takt.

I kursen finns även övningsfrågor i alkohollagen som liknar de som du får på kommunens examination. Du kommer därför att vara väl förberedd när du kommer till den examinationen.

PRIS: 1 500 KRONOR + MOMS

 

 

ANMÄL TILL WEBBUTBILDNING HÄR

 

KURS FÖR SERVERINGSANSVARIG

Nu finns även kurs för dig som skall vara ansvarig för serveringen -serveringsansvarig. 

Enligt alkohollagen skall en tillståndshavare anmäla vilka som skall vara serevringsansvariga. Den serveringsansvarige skall vara 20 år  och lämplig för sin uppgift att ansvara över att serveringen sköts enligt de regler som finns i alkohollagen. Den serveringsansvarige har en avgörande roll i att leda arbetet med en ansvarsfull alkoholhantering. Här finns nu en kurs som ger de viktigaste kunskaperna om alkohollagen som var och en av de serevrinsgansvariga bör känna till. Kursen avslutas med en kunskapstest.

PRIS: 500 KR +MOMS

Vid beställning av flera kurser begär offert.

ANMÄL TILL WEBBUTBILDNING FÖR SERVERINGSANSVARIG HÄR

 

 

 

 

  

 

Niagara Utbildning erbjuder olika krögarutbildningar och tjänster för krögare, restaurangägare och driftansvariga.

Utbildningarna behandlar bland annat ämnen om vad som krävs för att få och behålla ett serveringstillstånd, om ansvarsfull alkoholhantering och restaurangekonomi.

Bildnamn Sommarglädje