Detta är Niagara Utbildning

 

 

 

 

 

 

Niagara Utbildning AB är ett utbildnings- och konsultföretag som utbildar samt lämnar råd och stöd till de som arbetar med alkohollagen.

Företaget har utvecklats till ett gediget kunskapsföretag och som idag är rikstäckande. Därmed kan vi inte bara förmedla kunskap och kompetens om alkohollagen och serveringstillstånd utan också den trygghet som våra uppdragsgivare har rätt att förvänta sig.

Vi följer aktivt tillämpningen av alkohollagstiftningen genom nära kontakt med kommunerna och vi följer rättstillämpningen i domstolar. Vi vill alltid vara uppdaterade med den senaste informationen om alkohollagen.

 

 

 

Gunnar Olsson

 

 

 

 

Gunnar Olsson är civilekonom med mångårig erfarenhet av redovisning och analyser av restaurangföretag. Har tidigare arbetat som skatterevisor och med alkohollagen och serveringstillstånd både på Länsstyrelser och kommun.  

Gunnar har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredningar och utbildning i serveringstillståndsärenden.

                                  Telefon: 070 -698 19 12

Bildnamn Hans Andersson

 

 

  

Hans Andersson är socionom och har lång erfarenhet som alkoholhandläggare. Han har stor erfarenhet rörande serveringstillstånd och därtill hörande frågor om alkohollagen. 

 

Telefon: 070 - 609 19 12