Detta är Niagara Utbildning

Utbildnings- och konsultföretag som utbildar samt lämnar råd och stöd till de som arbetar med alkohollagen.

Bolaget har utvecklats till ett gediget kunskapsföretag. Vi kan inte bara förmedla kunskap och kompetens om alkohollagen och serveringstillstånd utan också den trygghet som våra uppdragsgivare har rätt att förvänta sig.

Vi följer aktivt tillämpningen av alkohollagstiftningen  och vi följer rättstillämpningen i domstolar. Vi vill alltid vara uppdaterade med den senaste informationen om alkohollagen.

 

Gunnar Olsson är civilekonom med mångårig erfarenhet av redovisning och analyser av restaurangföretag. Har tidigare arbetat som skatterevisor och med alkohollagen och serveringstillstånd både på Länsstyrelser och kommun.  

Gunnar har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredningar och utbildning i serveringstillståndsärenden.

Telefon: 070 -698 19 12 mejl: gunnar@niagarautbildning.se 

Hans Andersson är socionom och har lång erfarenhet som alkoholhandläggare. Han har stor erfarenhet rörande serveringstillstånd och därtill hörande frågor om alkohollagen. 

 

Telefon: 070 - 609 19 12