Niagara Utbildning

Vi är specialiserade på  alkohollagen och bestämmelserna om att få ett serveringstillstånd.

Vi vänder oss med utbildningar både till alkoholhandläggare och beslutsfattare samt till den som söker serveringstillstånd.

För alkoholhandläggare erbjuder vi tre utbildningar som kommer att underlätta arbetet.

Alkohollagen kräver att den som söker serveringstillstånd har kunskap om alkohollagen. För den som söker serveringstillstånd erbjuder vi både lärarledd utbilning óch en webbutbildning.

Söka serveringstillstånd

Skall du söka serveringstillstånd kommer kommunen kräva att du klarar ett kunskapsprov. 

Vår erfarenhet är att den som väljer att gå en två dagars Tillståndsutbildning kommer att kunna klara kunskapsprovet redan vid första tillfället. Kursen leds av en erfaren kursledare som ger dig möjlighet att fråga och diskutera alkohollagens olika bestämmelser. Här får du träffa andra kursdeltagare och ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

Chansa inte - anmäl dig.

ANMÄLAN TILLSTÅNDSKURS

Kurser för alkoholhandläggare

HANDLÄGGARKURSER

Skall du arbeta som alkoholhandläggare erbjuder Niagarautbildning tre kurser som ger dig en bra grund att stå på.

Vi erbjuder tre kurser där du på kurs 1 Handläggarkurs får lära dig alkohollagen från grunden.

I kurs 2 Tillsynskurs lär vi ut hur man kan arbeta med en bra tillsyn.

I kurs 3 Ekonomikurs lär vi ut de ekonomiska frågor vi har att hantera både vid ansökan och tillsyn. 

Webbutbildningar

Tillståndskurs

Här är kursen i alkohollagen för dig som inte har tid eller möjlighet att gå våra lärarledda kurser i alkohollagen.

En kurs som ger dig de kunskaper som behövs för att ansöka om ett serveringstillstånd. Denna kurs finns nu som alternativ med möjlighet att studera hemma.

Den interaktiva kursen är uppbyggd så att du kan studera alkohollagens regler och föreskrifter. Detta kan du göra i din egen takt.

I kursen finns även övningsfrågor i alkohollagen som liknar de som du får på kommunens examination. Du kommer därför att vara väl förberedd när du kommer till den examinationen.

PRIS: 1 500 KRONOR + MOMS ANMÄL TILL WEBBUTBILDNING HÄR  

Kurs för serveringsansvarig

Nu finns även kurs för dig som skall vara ansvarig för serveringen -serveringsansvarig. 

Enligt alkohollagen skall en tillståndshavare anmäla vilka som skall vara serevringsansvariga. Den serveringsansvarige skall vara 20 år  och lämplig för sin uppgift att ansvara över att serveringen sköts enligt de regler som finns i alkohollagen. Den serveringsansvarige har en avgörande roll i att leda arbetet med en ansvarsfull alkoholhantering. Här finns nu en kurs som ger de viktigaste kunskaperna om alkohollagen som var och en av de serevrinsgansvariga bör känna till. Kursen avslutas med en kunskapstest.

PRIS: 500 KR +MOMS

Vid beställning av flera kurser begär offert.

ANMÄL TILL WEBBUTBILDNING FÖR SERVERINGSANSVARIG HÄR