Vi erbjuder olika utbildningar och tjänster till alkoholhandläggare och beslutsfattare.

Handläggare erbjuds tre utbildningar där vi lär ut arbetet med att utreda ett serveringstillstånd, hur vi arbetar med tillsyn samt en kurs där vi fördjupar oss i den ekonomiska kontrollen vid ansökan och tillsyn.

Vi anlitas som handläggare där vi tar hand om enskilda utredningar eller hela hanteringen fram till beslut.

Vi anlitas som ombud i förhandlingar i domstol. Vi  yttrar oss  till domstolen samt företräder vid den muntliga förhandlingen.

Vi har även anlitats för översyn av organisationen och handläggning av tillstånd.

Vi genomför årligen utbildningar för beslutsfattare, ibland på uppdrag av kommunen eller på uppdrag av Länsstyrelsen.