Vi erbjuder olika utbildningar och tjänster till alkoholhandläggare och beslutsfattare.

Handläggare erbjuds tre utbildningar där vi lär ut arbetet med att utreda ett serveringstillstånd, hur vi arbetar med tillsyn samt en kurs där vi fördjupar oss i den ekonomiska kontrollen vid ansökan och tillsyn.

Många kommuner anlitar  oss som handläggare där vi tar hand om enskilda utredningar eller hela hanteringen fram till beslut.

Vid överklagan anlitas vi som ombud i förhandlingar i domstol. Vi  yttrar oss  till domstolen samt företräder vid den muntliga förhandlingen.

De senaste åren har vi även anlitats av kommuner för översyn av organisation och handläggning.

En viktig person i kommunens arbete med serveringstillstånd är de politiker som fattar besluten.

Vi genomför årligen utbildningar för beslutsfattare, ibland på uppdrag av kommunen eller på uppdrag av Länsstyrelsen.